Skip to main content

Afektuozan značenje

šta znači Afektuozan

Na latinici: Definicija i značenje reči Afektuozan (od latinske reči: affectuosus,od francuske reči: affec-tueux) usrdan, ljubazan, veoma naklonjen

Reč Afektuozan sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. аффецтуосус, фр. аффец-туеуx) усрдан, љубазан, веома наклоњен


Afefobija med. bolestan strah od dodira....
Afetuozo muz. uzbudljivo, ganutljivo, dirljivo, toplo, strasno; up. kon afet...
Afetuozisimo muz. vrlo osećajno, veoma strasno....
Afereza gram. skraćivanje početka, skraći-vanje jedne reči time što joj se ...
Afer d-oner stvar časti, dvoboj....
Aferaš onaj koji ima ili pravi afe-re, koji se bavi prljavim poslovima, nar...
Sve reči na slovo a