Skip to main content

Afera značenje

Šta znači Afera


Afera

latinica:

Definicija i značenje reči Afera (od francuske reči: affaire) stvar, posao; parnica, sporna stvar, spor; težak položaj; zamršena stvar; neprijatan doživljaj: krupan događaj; sukob.

Reč Afera napisana unazad: arefa

Afera se sastoji od 5 slova.

sta je Afera

Slično:
Šta znači Afefobija med. bolestan strah od dodira....
Šta znači Afetuozo muz. uzbudljivo, ganutljivo, dirljivo, toplo, strasno; up....
Šta znači Afetuozisimo muz. vrlo osećajno, veoma strasno....
Šta znači Afereza gram. skraćivanje početka, skraći-vanje jedne reči time š...
Šta znači Afer d-oner stvar časti, dvoboj....
Šta znači Aferaš onaj koji ima ili pravi afe-re, koji se bavi prljavim posl...