Skip to main content

Afera značenje

Šta znači Afera

Na latinici: Definicija i značenje reči Afera (fr. affaire) stvar, posao; parnica, sporna stvar, spor; težak položaj; zamršena stvar; neprijatan doživljaj: krupan događaj; sukob.

Reč Afera napisana unazad: arefa

Afera se sastoji od 5 slova.

Šta je Afera

На Ћирилици: (фр. аффаире) ствар, посао; парница, спорна ствар, спор; тежак положај; замршена ствар; непријатан доживљај: крупан догађај; сукоб.

Slično: 
Afefobija med. bolestan strah od dodira....
Afetuozo muz. uzbudljivo, ganutljivo, dirljivo, toplo, strasno; up. kon afet...
Afetuozisimo muz. vrlo osećajno, veoma strasno....
Afereza gram. skraćivanje početka, skraći-vanje jedne reči time što joj se ...
Afer d-oner stvar časti, dvoboj....
Aferaš onaj koji ima ili pravi afe-re, koji se bavi prljavim poslovima, nar...
Sve reči na slovo a