Skip to main content

Afeza značenje

šta znači Afeza

Na latinici: Definicija i značenje reči Afeza (eng. aphesis) lii™, gubljenje delova reči ili grupe reči u njihovom razvitku; npr. naše: podrug (jedan i po) od pol drugi.

Reč Afeza sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (енг. апхесис) лии™, губљење делова речи или групе речи у њиховом развитку; нпр. наше: подруг (један и по) од пол други.


Afefobija med. bolestan strah od dodira....
Afetuozo muz. uzbudljivo, ganutljivo, dirljivo, toplo, strasno; up. kon afet...
Afetuozisimo muz. vrlo osećajno, veoma strasno....
Afereza gram. skraćivanje početka, skraći-vanje jedne reči time što joj se ...
Afer d-oner stvar časti, dvoboj....
Aferaš onaj koji ima ili pravi afe-re, koji se bavi prljavim poslovima, nar...
Sve reči na slovo a