Skip to main content

After-diner značenje

Šta znači After-diner

Na latinici: Definicija i značenje reči After-diner (eng. after-dinner) odmaranje odmah posle ručka.

Reč After-diner napisana unazad: renid-retfa

After-diner se sastoji od 11 slova.

Šta je After-diner

На Ћирилици: (енг. афтер-диннер) одмарање одмах после ручка.

Slično: 
Aftong gram. bezvučni suglasnik....
After-diner odmaranje odmah posle ručka....
Aftezan mehurast; med. koji ima afte na sluzokoži usne duplje....
Afte pl. ned. oboljenje na sluzokoži usne duplje; beli ili žućkasti mehu...
Sve reči na slovo