Skip to main content

After-diner

Šta znači After-diner


After-diner značenje

latinica:

Definicija i značenje reči After-diner (eng. afterdinner) odmaranje odmah posle ručka.

Reč After-diner napisana unazad: renid-retfa

After-diner se sastoji od 11 slova.

sta je After-diner

Slično:
Šta znači Aftong gram. bezvučni suglasnik....
Šta znači After-diner odmaranje odmah posle ručka....
Šta znači Aftezan mehurast; med. koji ima afte na sluzokoži usne duplje....
Šta znači Afte pl. ned. oboljenje na sluzokoži usne duplje; beli ili žuć...