Skip to main content

Aftong značenje

Šta znači Aftong


Aftong

latinica:

Definicija i značenje reči Aftong (od grčke reči: a, phthongos zvuk, glas, ton) gramatika: bezvučni suglasnik.

Reč Aftong napisana unazad: gnotfa

Aftong se sastoji od 6 slova.

sta je Aftong

Slično:
Šta znači Aftong gram. bezvučni suglasnik....
Šta znači After-diner odmaranje odmah posle ručka....
Šta znači Aftezan mehurast; med. koji ima afte na sluzokoži usne duplje....
Šta znači Afte pl. ned. oboljenje na sluzokoži usne duplje; beli ili žuć...