Skip to main content

Aftezan značenje

Šta znači Aftezan


Aftezan

latinica:

Definicija i značenje reči Aftezan (od grčke reči: aphtha, od latinske reči: aphthosus) mehurast; medicina: koji ima afte na sluzokoži usne duplje.

Reč Aftezan napisana unazad: nazetfa

Aftezan se sastoji od 7 slova.

sta je Aftezan

Slično:
Šta znači Aftong gram. bezvučni suglasnik....
Šta znači After-diner odmaranje odmah posle ručka....
Šta znači Aftezan mehurast; med. koji ima afte na sluzokoži usne duplje....
Šta znači Afte pl. ned. oboljenje na sluzokoži usne duplje; beli ili žuć...