Skip to main content

Ahemanzija značenje

Šta znači Ahemanzija


Ahemanzija

latinica:

Definicija i značenje reči Ahemanzija (od grčke reči: a, chemeia) fizika: svojstvo nekog tela da slabo ili nikako propušta svetlosne zrake koji imaju hemijsko dejstvo.

Reč Ahemanzija napisana unazad: ajiznameha

Ahemanzija se sastoji od 10 slova.

sta je Ahemanzija

Slično:
Šta znači Aherov kit. reka žalosti u donjem, podzemnom svetu; podzemni, don...
Šta znači Ahemanzija fiz. svojstvo nekog tela da slabo ili nikako propušta sve...
Šta znači Ahemav pr. fiz. koji slabo ili nikako ne propušta onaj deo svetl...