Skip to main content

Ahemav značenje

šta znači Ahemav

Na latinici: Definicija i značenje reči Ahemav (od grčke reči: a-, cheo sipam, chemeia) pr.fizika: koji slabo ili nikako ne propušta onaj deo svetlosnih zrakova koji izaziva hemijske promene na nekom telu.

Reč Ahemav sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, цхео сипам, цхемеиа) пр. физ. који слабо или никако не пропушта онај део светлосних зракова који изазива хемијске промене на неком телу.


Aherov kit. reka žalosti u donjem, podzemnom svetu; podzemni, donji svet....
Ahemanzija fiz. svojstvo nekog tela da slabo ili nikako propušta svetlosne zra...
Ahemav pr. fiz. koji slabo ili nikako ne propušta onaj deo svetlosnih zrak...
Sve reči na slovo a