Skip to main content

Ahemav značenje

Šta znači Ahemav


Ahemav

latinica:

Definicija i značenje reči Ahemav (od grčke reči: a, cheo sipam, chemeia) pr. fizika: koji slabo ili nikako ne propušta onaj deo svetlosnih zrakova koji izaziva hemijske promene na nekom telu.

Reč Ahemav napisana unazad: vameha

Ahemav se sastoji od 6 slova.

sta je Ahemav

Slično:
Šta znači Aherov kit. reka žalosti u donjem, podzemnom svetu; podzemni, don...
Šta znači Ahemanzija fiz. svojstvo nekog tela da slabo ili nikako propušta sve...
Šta znači Ahemav pr. fiz. koji slabo ili nikako ne propušta onaj deo svetl...