Skip to main content

Aherov značenje

šta znači Aherov

Na latinici: Definicija i značenje reči Aherov (od grčke reči: Aheron) kit. reka žalosti u donjem, podzemnom svetu; podzemni, donji svet.

Reč Aherov sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. Ахерон) кит. река жалости у доњем, подземном свету; подземни, доњи свет.


Aherov kit. reka žalosti u donjem, podzemnom svetu; podzemni, donji svet....
Ahemanzija fiz. svojstvo nekog tela da slabo ili nikako propušta svetlosne zra...
Ahemav pr. fiz. koji slabo ili nikako ne propušta onaj deo svetlosnih zrak...
Sve reči na slovo a