Skip to main content

Akcelerativan značenje

šta znači Akcelerativan

Na latinici: Definicija i značenje reči Akcelerativan (od latinske reči: accelerativus) ubrzavan, koji ubrzava, ubrzavajući.

Reč Akcelerativan sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (нлат. аццелеративус) убрзаван, који убрзава, убрзавајући.


Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumet...
Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avij. odstoj...
Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je c...
Akcizor trošarinac; poreznik....
Sve reči na slovo a