Skip to main content

Akcipirati značenje

šta znači Akcipirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Akcipirati (latinski accipere) primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumeti, naučiti.

Reč Akcipirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. ацципере) примити; опазити, опажати, осетити, осећати, чути; схватити, разумети, научити.


Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumet...
Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avij. odstoj...
Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je c...
Akcizor trošarinac; poreznik....
Sve reči na slovo a