Skip to main content

Akcionirati značenje

šta znači Akcionirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Akcionirati (latinski actio tužba) tužiti, op-tužiti, optuživati.

Reč Akcionirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. ацтио тужба) тужити, оп-тужити, оптуживати.


Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumet...
Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avij. odstoj...
Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je c...
Akcizor trošarinac; poreznik....
Sve reči na slovo a