Skip to main content

Akcioni značenje

šta znači Akcioni

Na latinici: Definicija i značenje reči Akcioni (latinski actio rad, delanje) radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jusavijacija: odstojanje koje može avion da pređe i da se vrati na polaznu tačku bez spuštanja i uzimanja pogonskog materijala.

Reč Akcioni sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. ацтио рад, делање) радни, де-латни, који се тиче дејства; акциоииради-јус авиј. одстојање које може авион да пређе и да се врати на полазну тачку без спуштања и узимања погонског материјала.


Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumet...
Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avij. odstoj...
Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je c...
Akcizor trošarinac; poreznik....
Sve reči na slovo a