Skip to main content

Akcelerirati značenje

šta znači Akcelerirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Akcelerirati (latinski accelerare) ubrzati, ubr-zavati.

Reč Akcelerirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. аццелераре) убрзати, убр-завати.


Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumet...
Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avij. odstoj...
Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je c...
Akcizor trošarinac; poreznik....
Sve reči na slovo a