Skip to main content

Akcelerometar značenje

šta znači Akcelerometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Akcelerometar (latinski accelerare ubrzavati, od grčke reči: metron mera) aparat za merenje ubr-zanja.

Reč Akcelerometar sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. аццелераре убрзавати, грч. метрон мера) апарат за мерење убр-зања.


Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumet...
Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avij. odstoj...
Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je c...
Akcizor trošarinac; poreznik....
Sve reči na slovo a