Skip to main content

Akcen(a)t značenje

šta znači Akcen(a)t

Na latinici: Definicija i značenje reči Akcen(a)t (latinski accentus)gramatika: naglasak (sloga ili reči); znak za obeležavanje naglaska.

Reč Akcen(a)t sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аццентус) грам. нагласак (слога или речи); знак за обележавање нагласка.


Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumet...
Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avij. odstoj...
Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je c...
Akcizor trošarinac; poreznik....
Sve reči na slovo a