Skip to main content

Akcentologija značenje

šta znači Akcentologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akcentologija (latinski accentus naglasak, od grčke reči: logia nauka)gramatika: nauka o akcentima;isto znači i akcent.

Reč Akcentologija napisana unazad: ajigolotneckA i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. аццентус нагласак, грч. логиа наука) грам. наука о акцентима; уп. акцент.

Slično: 
Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumet...
Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avij. odstoj...
Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je c...
Akcizor trošarinac; poreznik....
Sve reči na slovo a