Skip to main content

Akcentuacija značenje

šta znači Akcentuacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akcentuacija (fr. accentuation)gramatika: naglašavanje, isticanje, pri izgovoru, jednog glasa, sloga ili neke reči putem naglašavanja; stavljanje znakova za naglašavanje reči (akcenata).

Reč Akcentuacija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (фр. аццентуатион) грам. наглашавање, истицање, при изговору, једног гласа, слога или неке речи путем наглашавања; стављање знакова за наглашавање речи (акцената).


Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumet...
Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avij. odstoj...
Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je c...
Akcizor trošarinac; poreznik....
Sve reči na slovo a