Skip to main content

Akcentus akutus značenje

šta znači Akcentus akutus

Na latinici: Definicija i značenje reči Akcentus akutus (latinski accentus acutus)gramatika: oštri naglasak; akut.

Reč Akcentus akutus sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. аццентус ацутус) грам. оштри нагласак; акут.


Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumet...
Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avij. odstoj...
Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je c...
Akcizor trošarinac; poreznik....
Sve reči na slovo a