Skip to main content

Akcept značenje

šta znači Akcept

Na latinici: Definicija i značenje reči Akcept (latinski acceptus primljen, prihvaćen) primanje menice, koje se vrši na samoj trasiranoj menici i izražava rečima „primljena", „prihvaćena", „sprejeta", a kojim onaj na koga je menica vučena izjavljuje da će na sebe vučevu sumu o roku plaćanja isplatiti; reč kojom se izražava primanje menice; primljena menica.

Reč Akcept sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. аццептус примљен, прихваћен) примање менице, које се врши на самој трасираној меници и изражава речима „примљена", „прихваћена", „спрејета", а којим онај на кога је меница вучена изјављује да ће на себе вучеву суму о року плаћања исплатити; реч којом се изражава примање менице; примљена меница.


Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumet...
Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avij. odstoj...
Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je c...
Akcizor trošarinac; poreznik....
Sve reči na slovo a