Skip to main content

Akceptant značenje

šta znači Akceptant

Na latinici: Definicija i značenje reči Akceptant (latinski acceptans) primalac (kod svakog ugovora, od dveju ugovoračkih strana, paciscenata, jedna je promitent — ponu-đač, a druga akceptant— primalac); primalac jedne na sebe vučene menice, trasat.

Reč Akceptant sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аццептанс) прималац (код сваког уговора, од двеју уговорачких страна, пацисцената, једна је промитент — пону-ђач, а друга акцептант— прималац); прималац једне на себе вучене менице, трасат.


Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumet...
Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avij. odstoj...
Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je c...
Akcizor trošarinac; poreznik....
Sve reči na slovo a