Skip to main content

Akceptilacija značenje

šta znači Akceptilacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akceptilacija (latinski accepti latio)trgovina: uno-šenje u knjigu nekog duga kao plaćenog pre no što je stvarno plaćen.

Reč Akceptilacija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. аццепти латио) трг. уно-шење у књигу неког дуга као плаћеног пре но што је стварно плаћен.


Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumet...
Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avij. odstoj...
Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je c...
Akcizor trošarinac; poreznik....
Sve reči na slovo a