Skip to main content

Akceptirati značenje

šta znači Akceptirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Akceptirati (latinski acceptare) primiti, prihvatiti, priznati, odobriti; akceptirati menicu obvezati se na plaćanje menice plamenom zabeleškom na samoj menici.

Reč Akceptirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. аццептаре) примити, прихватити, признати, одобрити; акцептирати меницу обвезати се на плаћање менице пламеном забелешком на самој меници.


Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumet...
Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avij. odstoj...
Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je c...
Akcizor trošarinac; poreznik....
Sve reči na slovo a