Skip to main content

Akceptor značenje

šta znači Akceptor

Na latinici: Definicija i značenje reči Akceptor (latinski acceptare) primalac, odobra-. valac.

Reč Akceptor sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. аццептаре) прималац, одобра-. валац.


Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumet...
Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avij. odstoj...
Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je c...
Akcizor trošarinac; poreznik....
Sve reči na slovo a