Skip to main content

Akces značenje

šta znači Akces

Na latinici: Definicija i značenje reči Akces (latinski accessus, accedere) pristup, pri-laz; stupanje u neko nadleštvo radi sti-canja prakse u poslovima; primanje nekog praznika u sud radi praktičnog vežbanja;medicina: napad groznice

Reč Akces sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (лат. аццессус, аццедере) приступ, при-лаз; ступање у неко надлештво ради сти-цања праксе у пословима; примање неког празника у суд ради практичног вежбања; мед. напад грознице


Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumet...
Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avij. odstoj...
Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je c...
Akcizor trošarinac; poreznik....
Sve reči na slovo a