Skip to main content

Akcesija značenje

šta znači Akcesija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akcesija (latinski accessio) pristupanje, prila-zak, priraštaj; ono što još pripada glavnoj stvari; stupanje na vlast.

Reč Akcesija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. аццессио) приступање, прила-зак, прираштај; оно што још припада главној ствари; ступање на власт.


Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumet...
Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avij. odstoj...
Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je c...
Akcizor trošarinac; poreznik....
Sve reči na slovo a