Skip to main content

Akcesit značenje

šta znači Akcesit

Na latinici: Definicija i značenje reči Akcesit (latinski accedere pristupiti, accessit) pohvalnica (učeniku pri razdeljivanju nagrada u školi), druga nagrada, sporedna nagrada

Reč Akcesit sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. аццедере приступити, аццессит) похвалница (ученику при раздељивању награда у школи), друга награда, споредна награда


Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumet...
Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avij. odstoj...
Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je c...
Akcizor trošarinac; poreznik....
Sve reči na slovo a