Skip to main content

Akcesoran značenje

šta znači Akcesoran

Na latinici: Definicija i značenje reči Akcesoran (od latinske reči: accessorius) sporedan, uzgredan, pomoćni.

Reč Akcesoran sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. аццессориус) споредан, узгредан, помоћни.


Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumet...
Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avij. odstoj...
Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je c...
Akcizor trošarinac; poreznik....
Sve reči na slovo a