Skip to main content

Akcidence značenje

šta znači Akcidence

Na latinici: Definicija i značenje reči Akcidence (latinski accidere) pl.tipografija: fini, naročiti štamparski poslovi za koje se traži stručno spremni slagači, izrada tablica, obrazaca, hartija od vrednosti i sl

Reč Akcidence sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. аццидере) пл. тип. фини, нарочити штампарски послови за које се тражи стручно спремни слагачи, израда таблица, образаца, хартија од вредности и сл


Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumet...
Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avij. odstoj...
Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je c...
Akcizor trošarinac; poreznik....
Sve reči na slovo a