Skip to main content

Akcidencija značenje

šta znači Akcidencija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akcidencija (latinski accidere, accidentia) ono što u jednoj stvari nije bitno, što je promenljive ili slučajno u njoj, a što bi moglo biti i drukčije pa da se suština te stvari ne promeni; sporedan posao, sporedna, slučajna zarada.

Reč Akcidencija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. аццидере, аццидентиа) оно што у једној ствари није битно, што је променљиве или случајно у њој, а што би могло бити и друкчије па да се суштина те ствари не промени; споредан посао, споредна, случајна зарада.


Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumet...
Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avij. odstoj...
Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je c...
Akcizor trošarinac; poreznik....
Sve reči na slovo a