Skip to main content

Akcidens značenje

šta znači Akcidens

Na latinici: Definicija i značenje reči Akcidens (latinski accidens, accidere dogoditi se, desiti se) nebitna, slučajna osobina nečega (za razliku od esencije ili supstan-cije); slučaj.

Reč Akcidens sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. ацциденс, аццидере догодити се, десити се) небитна, случајна особина нечега (за разлику од есенције или супстан-ције); случај.


Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumet...
Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avij. odstoj...
Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je c...
Akcizor trošarinac; poreznik....
Sve reči na slovo a