Skip to main content

Akcija

Šta znači Akcija


Akcija značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Akcija (latinski actio, od francuske reči: eng. action) radnja, delatnost, delanje, dejstvo, preduzimljivost; trgovina: udeo, deonica, učešće sa izvesnim kapitalom u kakvom privrednom ili trgovinskom preduzeću i dokument o tome učešću.

Reč Akcija napisana unazad: ajicka

Akcija se sastoji od 6 slova.

sta je Akcija

Slično:
Šta znači Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatit...
Šta znači Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Šta znači Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avi...
Šta znači Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Šta znači Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća ko...
Šta znači Akcizor trošarinac; poreznik....