Skip to main content

Akcija značenje

šta znači Akcija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akcija (latinski actio,od francuske reči: eng. action) radnja, delatnost, delanje, dejstvo, preduzimlji-vost; trg. udeo, deonica, učešće sa izvesnim kapitalom u kakvom privrednom ili trgovinskom preduzeću i dokument o tome učešću.

Reč Akcija sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. ацтио, фр. енг. ацтион) радња, делатност, делање, дејство, предузимљи-вост; трг. удео, деоница, учешће са извесним капиталом у каквом привредном или трговинском предузећу и документ о томе учешћу.


Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumet...
Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avij. odstoj...
Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je c...
Akcizor trošarinac; poreznik....
Sve reči na slovo a