Skip to main content

Akcionar značenje

Šta znači Akcionar


Akcionar

latinica:

Definicija i značenje reči Akcionar (od francuske reči: acctionnaire) trgovina: deoničar, sopstvenik deonica nekog trgovačkog ili industrijskog preduzeća, član nekog akcionarskog društva

Reč Akcionar napisana unazad: ranoicka

Akcionar se sastoji od 8 slova.

sta je Akcionar

Slično:
Šta znači Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatit...
Šta znači Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Šta znači Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avi...
Šta znači Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Šta znači Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća ko...
Šta znači Akcizor trošarinac; poreznik....