Skip to main content

Akciza značenje

šta znači Akciza

Na latinici: Definicija i značenje reči Akciza (fr. accise, od latinske reči: accisia, latinski accidere događati se) prirez; trošarina.

Reč Akciza sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (фр. аццисе, нлат. аццисиа, лат. аццидере догађати се) прирез; трошарина.


Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumet...
Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avij. odstoj...
Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je c...
Akcizor trošarinac; poreznik....
Sve reči na slovo a