Skip to main content

Akcizirati značenje

šta znači Akcizirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Akcizirati (fr. accise) odrediti prirez, trošarinu, oporezovati.

Reč Akcizirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (фр. аццисе) одредити прирез, трошарину, опорезовати.


Akcipirati primiti; opaziti, opažati, osetiti, osećati, čuti; shvatiti, razumet...
Akcionirati tužiti, op-tužiti, optuživati....
Akcioni radni, de-latni, koji se tiče dejstva; akcioiiradi-jus avij. odstoj...
Akcionator tužitelj, tužilac; posrednik, senzal....
Akcionarsko društvo u kapitalizmu društvo sopstvenika akcija nekog preduzeća kojima je c...
Akcizor trošarinac; poreznik....
Sve reči na slovo a