Skip to main content

Akr značenje

šta znači Akr

Na latinici: Definicija i značenje reči Akr (eng. asge) engleska mera za površinu, = 4840 kvadratnih jardi 4046,8 t2.

Reč Akr sastoji se od 3 slova.

На Ћирилици: (енг. асге) енглеска мера за површину, = 4840 квадратних јарди 4046,8 т2.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a