Skip to main content

Akrocijanoza značenje

šta znači Akrocijanoza

Na latinici: Definicija i značenje reči Akrocijanoza (od grčke reči: akros, cijanoza, v.)medicina: bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela (nos, šake, stopala, uši, usta).

Reč Akrocijanoza sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. акрос, цијаноза, в.) мед. болест да болесницима поплаве неки делови тела (нос, шаке, стопала, уши, уста).


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a