Skip to main content

Akrostih značenje

šta znači Akrostih

Na latinici: Definicija i značenje reči Akrostih (od grčke reči: akros, stfchos niz, redak) pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko ime ili neku reč.

Reč Akrostih sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. акрос, стфцхос низ, редак) песма код које почетна, а каткада и крајња слова стихова дају неко име или неку реч.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a