Skip to main content

Akroterija značenje

šta znači Akroterija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akroterija (od grčke reči: akroterion vrh, glavica) ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu, slemenu građevina; kljun lađe (kao pobedni znak na novcu).

Reč Akroterija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. акротерион врх, главица) арк. горњи део, врх зграде, биљке и животиње као украси на врху, слемену грађевина; кљун лађе (као победни знак на новцу).


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a