Skip to main content

Akranija značenje

šta znači Akranija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akranija (od grčke reči: a-, kranfon lubanja)daziologija: urođena nakaznost glave, kad se dete rodi bez jednog dela ili bez cele lubanje.

Reč Akranija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, кранфон лубања) физиол. урођена наказност главе, кад се дете роди без једног дела или без целе лубање.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a