Skip to main content

Akranija značenje

šta znači Akranija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akranija (od grčke reči: a-, kranfon lubanja)daziologija: urođena nakaznost glave, kad se dete rodi bez jednog dela ili bez cele lubanje.

Reč Akranija napisana unazad: ajinarkA i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, кранфон лубања) физиол. урођена наказност главе, кад се дете роди без једног дела или без целе лубање.

Slično: 
Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a