Skip to main content

Akratija značenje

šta znači Akratija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akratija (od grčke reči: a-, krateia nemoć, slabost) nedovoljna sposobnost vladanja samim sobom

Reč Akratija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, кратеиа немоћ, слабост) недовољна способност владања самим собом


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a