Skip to main content

Akratoterme značenje

šta znači Akratoterme

Na latinici: Definicija i značenje reči Akratoterme (od grčke reči: akratos jak, koji je u punoj snazi, terme, v.) tople lekovite vode sa vrlo malo mineralnih materija u sebi.

Reč Akratoterme sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. акратос јак, који је у пуној снази, терме, в.) топле лековите воде са врло мало минералних материја у себи.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a