Skip to main content

Akreditiv značenje

šta znači Akreditiv

Na latinici: Definicija i značenje reči Akreditiv (od latinske reči: accreditivum) punomoćstvo, punomoćje, overenje; otvoreno pismo kojim se primalac pisma umoljava da predavaču,to jest akreditiranom, do izvesne visine stavi na raspolaganje novac na račun izdavača toga pisma (akreditivno pismo); ckrku-larni akreditiv akreditivno, kreditno pismo koje glasi na više lica ili trgovačkih kuća u raznim mestima.

Reč Akreditiv sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. аццредитивум) пуномоћство, пуномоћје, оверење; отворено писмо којим се прималац писма умољава да предавачу, тј. акредитираном, до извесне висине стави на располагање новац на рачун издавача тога писма (акредитивно писмо); цкрку-ларни акредитив акредитивно, кредитно писмо које гласи на више лица или трговачких кућа у разним местима.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a