Skip to main content

Akrep značenje

šta znači Akrep

Na latinici: Definicija i značenje reči Akrep (arap. -aqrab,od turske reči: akrep) škorpija, uopšte svaka otrovna životinja.

Reč Akrep sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (арап. -аqраб, тур. акреп) шкорпија, уопште свака отровна животиња.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a