Skip to main content

Akrescenzija značenje

šta znači Akrescenzija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akrescenzija (latinski ad- crescere rasti) prira-štaj, povećanje.

Reč Akrescenzija sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. ад- цресцере расти) прира-штај, повећање.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a