Skip to main content

Akribija značenje

šta znači Akribija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akribija (od grčke reči: akribeia) tačnost, brižlji-vost, savesnost, temeljitost.

Reč Akribija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. акрибеиа) тачност, брижљи-вост, савесност, темељитост.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a