Skip to main content

Akribija značenje

Šta znači Akribija


Akribija

latinica:

Definicija i značenje reči Akribija (od grčke reči: akribeia) tačnost, brižljivost, savesnost, temeljitost.

Reč Akribija napisana unazad: ajibirka

Akribija se sastoji od 8 slova.

sta je Akribija

Slično:
Šta znači Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Šta znači Akroholija jarost, razjarenost....
Šta znači Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Šta znači Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; tež...
Šta znači Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukras...
Šta znači Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova...