Skip to main content

Akribometar značenje

šta znači Akribometar

Na latinici: Definicija i značenje reči Akribometar (od grčke reči: akribes, tačan metron merim) sprava za tačno merenje veoma malih predmeta.

Reč Akribometar sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. акрибес, тачан метрон мерим) справа за тачно мерење веома малих предмета.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a