Skip to main content

Akribometrija značenje

Šta znači Akribometrija

Na latinici: Definicija i značenje reči Akribometrija (od grčke reči: akribes, metron) tačno merenje.

Reč Akribometrija napisana unazad: ajirtemobirka

Akribometrija se sastoji od 13 slova.

Šta je Akribometrija

На Ћирилици: (грч. акрибес, метрон) тачно мерење.

Slično: 
Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a