Skip to main content

Akridofag značenje

šta znači Akridofag

Na latinici: Definicija i značenje reči Akridofag (od grčke reči: akrfs skakavac, phagos žderač) skakavcojed, onaj koji se hrani skakavcima.

Reč Akridofag sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. акрфс скакавац, пхагос ждерач) скакавцојед, онај који се храни скакавцима.


Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a