Skip to main content

Akrije značenje

šta znači Akrije

Na latinici: Definicija i značenje reči Akrije (latinski aseg ljut)farmacija: ljuti, opori lekovi.

Reč Akrije napisana unazad: ejirkA i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (лат. асег љут) фарм. љути, опори лекови.

Slično: 
Akrocijanoza med. bolest da bolesnicima poplave neki delovi tela ....
Akroholija jarost, razjarenost....
Akrofobija strah od pogleda s visine u nizinu....
Akrotizam fil istraživanje prauzroka, poslednjeg uzroka stvari; težnja za oni...
Akroterija ark. gornji deo, vrh zgrade, biljke i životinje kao ukrasi na vrhu,...
Akrostih pesma kod koje početna, a katkada i krajnja slova stihova daju neko...
Sve reči na slovo a